οι δαπάνες του δημοσίου

Αναφορά Προβλήματος

Κύρια Δραστηριότητα
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ.
Τηλέφωνο
Κατάσταση
Έναρξη
Λύση
Α.Φ.Μ.
ΔΟΥ
Νομική Μορφή
Υπηρεσίες άντλησης δεδομένων: Διαύγεια Open Data API, VIES VAT number validation, Gsis.
Άδεια διάθεσης δεδομένων από την πηγή: