οι δαπάνες του δημοσίου

Επωνυμία Ποσό Αρ. πληρωμών Αρ. αναδόχων Μεγ/ρη δαπάνη Μεγ/ρη Κατ. Δαπάνης Μεγ/ρος ανάδοχος
Επωνυμία Ποσό Αρ. πληρωμών Αρ. αναδόχων Μεγ/ρη δαπάνη Μεγ/ρη Κατ. Δαπάνης Μεγ/ρος ανάδοχος
Επωνυμία Ποσό Αρ. πληρωμών Αρ. αναδόχων Μεγ/ρη δαπάνη Μεγ/ρη Κατ. Δαπάνης Μεγ/ρος ανάδοχος
Επωνυμία Ποσό Αρ. πληρωμών Αρ. αναδόχων Μεγ/ρη δαπάνη Μεγ/ρη Κατ. Δαπάνης Μεγ/ρος ανάδοχος
Επωνυμία Ποσό Αρ. πληρωμών Αρ. αναδόχων Μεγ/ρη δαπάνη Μεγ/ρη Κατ. Δαπάνης Μεγ/ρος ανάδοχος