οι δαπάνες του δημοσίου

Ανάδοχοι

Ονομασία Ποσό Αρ. εισπράξεων Αρ. φορέων Μεγ/ρη είσπραξη Μεγ/ρη Κατ. είσπραξης Μεγ/ρος Φορέας