οι δαπάνες του δημοσίου

Πώς λειτουργεί;

Συλλέγουμε και αναλύουμε τα ανοιχτά δεδομένα για τις δημόσιες δαπάνες με βάση τον γνωσιακό και λειτουργικό μηχανισμό που έχουμε δημιουργήσει Public Spending (PSNET) ontology. Τα αποτελέσματα μας διατίθενται διαμέσου της ιστοσελίδας αυτής, είτε ως ένα ενιαίο αρχείο (bulk datasets) ή και ως SPARQL endpoint.