οι δαπάνες του δημοσίου

Σύνθετη Αναζήτηση

οι δημόσιοι φορείς με τις μεγαλύτερες πληρωμές
Οι μεγαλύτεροι ανάδοχοι
Οι μεγαλύτερες αναθέσεις


Τα δεδομένα...

Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από την αρχή της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (10/2010) μέχρι τον Μάρτιο του 2014.

Ανανέωση

Το PSNET δεν ανανεώνεται πλέον. Μεταβείτε στο www.linkedeconomy.org για τα πιο πρόσφατα δεδομένα.

Πάρτε τον έλεγχο!

Δείτε πως λειτουργεί το PSNET και δοκιμάστε να εκτελέστε μερικά απλά ερωτήματα στα δεδομένα μας.