οι δαπάνες του δημοσίου

Σχετικά


Τι είναι

Το publicspending.net (ή PSNET) είναι μια ανεξάρτητη και αυτοχρηματοδοτούμενη ερευνητική πρωτοβουλία η οποία έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί με την προσπάθεια επιστημόνων και επαγγελματιών του Διαδικτύου από την Ελλάδα και την Ισπανία. Ο κεντρικός στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τα ανοιχτά οικονομικά δεδομένα που παρέχονται από τις κυβερνήσεις (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Μεγάλη Βρετανία) για να ενισχύσουμε την υφιστάμενη δυναμική τους στην αποτελεσματικότερη διαφάνεια και καινοτομία.Ποιοι είμαστε

Η ομάδα υλοποίησης του έργου αποτελείται από τους:

Η δραστηριότητα των προαναφερόμενων ατόμων απηχεί τις προσωπικές τους απόψεις και προτιμήσεις και δεν δεσμεύει, με κανένα τρόπο, τους οργανισμούς στους οποίους εργάζονται.


Τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα

Το σημαντικότερο πρόβλημα που παρουσιάζουν τα δεδομένα δημόσιων δαπανών σε διεθνές επίπεδο προέρχεται από το γεγονός ότι δεν είναι συγκρίσιμα είτε γιατί βασίζονται σε διαφορετικά συστήματα κατηγηροποίησης δαπανών (πχ η ΕΕ χρησιμοποιεί το CPV, ενώ οι ΗΠΑ το NAICS), είτε διότι δεν χρησιμοποιούν ενιαία ονομασία για τις επιχειρήσεις (πχ η Oracle εμφανίζεται με πολλαπλές ονομασίες, όπως Oracle (Corp) Aust Pty Ltd, Oracle Corporation Aust Proprietary Company Limited, Oracle Corporation, ORACLE SYSTEMS (AUSTRALIA) PTY LTD, Oracle University κλπ.

Μέχρι σήμερα έχουμε ήδη αναλύσει δεδομένα που προέρχονται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας, των ΗΠΑ, της Ελλάδας, της Μεγάλης Βρετανίας, των πολιτειών της Μασαχουσέτης και της Αλάσκας και της πόλης του Σικάγου. Η συνεισφορά μας εντοπίζεται σε δύο άξονες:

  1. Ανάπτυξη αλγορίθμων για την ενοποίηση των διαφορετικών ονομάτων των εταιρειών (δείτε το σχετικό άρθρο και την ενοποιημένη Oracle) και
  2. Ανάπτυξη αλγορίθμων για τη σύγκριση των δαπανών σε διεθνές επίπεδο (δείτε τον πίνακα ενοποιημένων δαπανών και διαβάστε το σχετικό άρθρο).

Το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ αποτελεί μια επαναστατική εφαρμογή ανοιχτών δημόσιων δεδομένων. Μπορεί να περιέχει όμως, εν μέρει, ελλειπή και ανακριβή στοιχεία, τα οποία είναι δύσκολα να ανιχνεύσουν οι ενδιαφερόμενοι και κάθε πολίτης.

Για να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των σκοπών της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, στην ειδική ενότητα για την Ελλάδα παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης σε όλο το εύρος το δεδομένων, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα για την αναφορά πιθανών λαθών. Τα δεδομένα ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.


Πηγές, άδειες διάθεσης και στατιστικά των δεδομένων

Πηγή Άδεια διάθεσης
Ελλάδα - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Creative Commons - Αναφορά Προέλευσης
Αυστραλία Creative Commons Attribution 3.0 Australia
ΗΠΑ http://www.usaspending.gov/disclaimer
Μεγάλη Βρετανία Open Government Licence
Πολιτεία της Μασαχουσέτης http://www.mass.gov/portal/massgov-terms-of-use.html
Πολιτεία της Αλάσκας http://doa.alaska.gov/dof/help/termsofuse.html
Πόλη του Σικάγο http://www.cityofchicago.org/city/en/narr/foia/data_disclaimer.html

ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ (€) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΠΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 165 51.455 204.606.056.134 429.435 2.788.939 2/2006-11/2012
ΗΠΑ 157 16.780 504.599.838.933 61.359 494.005 2009-2012
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 119 26.768 597.659.337.423 1.137.641 613.3782 4/2010-12/2012
ΕΛΛΑΣ 3904 204,406 48,095,068,098 2,303,360 68,804,546 10/2010-11/2012
ΣΙΚΑΓΟ 54 7,930 44,153,540,592 84,405 63,6526 1/1993-2/2013
ΑΛΑΣΚΑ 22 28,333 16,127,397,046 139,821 74,8319 7/2007-3/2013
ΜΑΣΑΧ/ΣΕΤΗ 158 31,068 51,279,504,691 1,305,267 8,023,505 2010-2012
ΣΥΝΟΛΟ 4579 315,285 1,466,520,742,920 5,461,288 87,629,622

Για την ανάκτηση δεδομένων από δύσκολες πηγές (χωρίς API ή RSS) το publicspending.net συνεργάζεται με την ομάδα του DEiXTo (http://deixto.com), ενός συστήματος αποδελτίωσης ιστού (web data extraction).


Τα επόμενα βήματα

Σχετικά με τα διεθνή δεδομένα έχουμε δρομολογήσει την προσθήκη νέων συνόλων δεδομένων και τη διασύνδεση με τρίτες πηγές. Επίσης, προχωρούμε την περαιτέρω στατιστική ανάλυση τους.

Σε ελληνικό επίπεδο, ασχολούμαστε με τη διεύρυνση της ανάλυσης των δεδομένων ανά θεματικά πεδία (πχ Δήμοι).

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε κάθε πρόταση συνεργασίας που συμπληρώνει και αξιοποιεί την προσπάθειά μας.


Δημοσιεύσεις – Παρουσιάσεις

Παρακαλούμε, στην περίπτωση που σας φάνηκε χρήσιμη η παρούσα εφαρμογή και τα δεδομένα μας μπορείτε να τα αναφέρετε ως εξής:

Vafopoulos, M, JMÁ Rodríguez, Marios Meimaris, Ioannis Xidias, Michailis Klonaras, and Giorgos Vafeiadis. 2013. “Insights in Global Public Spending.” In 13th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies & 9th International Conference on Semantic Systems, 4 – 6 September 2013, Messe Congress Graz, Austria.

Rodríguez, Jose María Álvarez, Patricia Ordoñez de Pablos, Michalis N. Vafopoulos, and José Emilio Labra. 2013. “Towards a Stepwise Method for Unifying and Reconciling Corporate Names in Public Contracts Metadata: The CORFU Technique.” In MTSR 2013 | 7th Metadata and Semantics Research Conference, 19-22 November 2013, Thessaloniki, Greece.


Παρουσιάσεις

  • June 17, 2013: Policy-making 2.0 prize, crossover project, Qualified in the Top 10 (out of 50) proposals
  • September 5, 2013: Insights in global public spending, Michalis Vafopoulos, Marios Meimaris, Jose María Álvarez Rodríguez, Ioannis Xidias, Michael Klonaras, George Vafeiadis, i-semantics 2013, Linked Data Cup, 4-6 September, Gratz, Austria.
  • September 18, 2013: Insights in Global Public Spending, Open Knowledge Conference (OKCon) in Geneva, Switzerland on 16th-18th September Session 10 Open Finance and OpenSpending – Workshop, 14:15 – 15:45 @ Room 20, Floor 3
  • October 16, 2013: "Publicspending.net: Interlinking Public Spending Worldwide" in International Open Access Conference @ EKT Towards Common European Policies for Innovative Reuse of Public Sector and Scientific Information