where public money goes worldwide

Covidien

OriginAmount# Payments
Total€313,92316
United Kingdom£00
AustraliaA$407,69216
United States$00
Greece€00
State of Alaska$00
State of Massachusetts$00
City of Chicago$00

Payments in detail

Country NamePayer NamePayment Category (according to CPV)Amount
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables168,339
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables168,339
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables162,499
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables162,499
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enSurgical tracking and tracing systems161,268
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elSurgical tracking and tracing systems161,268
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enSurgical tracking and tracing systems161,268
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elSurgical tracking and tracing systems161,268
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel72,638
GreeceYPOURGEIO YGEIAS KAI KOIN ALLĪLEGGYĪS A YPE NOT AIGAIOU GENIKO NOSOKOMEIO SYROU VARDAKEIO KAI PRŌIO@enHealth services55,277
GreeceΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α ΥΠΕ ΝΟΤ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ@elHealth services55,277
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables48,947
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables48,947
AustraliaAustralian_Antarctic_DivisionSupply services of medical personnel47,685
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel43,078
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel39,326
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel38,712
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables26,901
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables26,901
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel26,125
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services25,500
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services25,500
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services25,500
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services25,500
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables23,610
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables23,610
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services23,270
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services23,270
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel23,213
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables22,117
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables22,117
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services20,948
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services20,948
GreeceIKA@enHealth and social work services20,473
GreeceΙΚΑ@elHealth and social work services20,473
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables20,054
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables20,054
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services19,304
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services19,304
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel18,376
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables16,742
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables16,742
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables16,290
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables16,290
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables15,250
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables15,250
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables15,199
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables15,199
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel14,993
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables14,759
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables14,759
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables14,145
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables14,145
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel13,593
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services13,263
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services13,263
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel12,734
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel12,540
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel11,758
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel11,176
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables11,088
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables11,088
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel11,086
AustraliaDefence_Materiel_OrganisationSupply services of medical personnel10,659
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables10,094
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables10,094
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables9,877
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables9,877
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables9,281
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables9,281
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables8,927
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables8,927
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KENTRO YGEIAS SĪTEIAS@enMedical furniture8,923
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ@elMedical furniture8,923
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables8,528
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables8,528
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KENTRO YGEIAS SĪTEIAS@enMedical furniture8,104
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ@elMedical furniture8,104
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables7,596
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables7,596
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables7,396
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables7,396
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KALAMATAS@enMiscellaneous articles7,031
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ@elMiscellaneous articles7,031
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables6,065
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables6,065
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables5,668
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables5,668
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables5,242
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables5,242
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables5,081
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables5,081
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables5,009
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables5,009
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables4,618
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables4,618
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO RODOU@enHealth services4,387
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ@elHealth services4,387
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO RODOU@enHealth services4,387
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ@elHealth services4,387
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO ALEXANDROUPOLĪS@enRepair and maintenance of plant4,101
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ@elRepair and maintenance of plant4,101
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,957
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,957
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KALAMATAS@enMedical consumables2,768
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ@elMedical consumables2,768
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables2,599
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables2,599
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,464
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,464
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,423
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,423
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ@elCatheters2,376
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO DYTIKĪS ATTIKĪS@enCatheters2,376
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,225
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,225
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,194
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,194
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,180
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,180
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,168
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,168
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables2,168
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables2,168
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables1,994
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables1,994
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services1,831
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services1,831
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services1,785
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services1,785
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables1,774
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables1,774
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables1,743
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables1,743
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables1,549
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables1,549
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables1,469
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables1,469
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables1,418
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables1,418
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables1,410
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables1,410
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables1,299
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables1,299
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables1,237
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables1,237
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables1,167
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables1,167
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables986
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables986
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KALAMATAS@enMedical consumables963
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ@elMedical consumables963
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KALAMATAS@enMedical consumables944
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ@elMedical consumables944
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables932
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables932
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables897
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables897
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables870
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables870
GreeceKŌNSTANTOPOULEIO SYGKROTĪMA GENIKOU NOSOKOMEIOU N IŌNIAS Ī AG OLGA@enMedical consumables812
GreeceΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν ΙΩΝΙΑΣ Η ΑΓ ΟΛΓΑ@elMedical consumables812
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables703
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables703
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables641
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables641
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables629
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables629
GreeceIKA@enHealth and social work services625
GreeceΙΚΑ@elHealth and social work services625
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables551
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables551
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables542
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables542
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables534
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables534
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO VOLOU@enRepair and maintenance services500
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ@elRepair and maintenance services500
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services494
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services494
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables443
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables443
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables443
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables443
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KALAMATAS@enMiscellaneous articles405
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ@elMiscellaneous articles405
Greece1 YPE ATTIKĪS GENIKO OGKOLOGIKO NOSOKOMEIO KĪFISIAS OI AGIOI ANARGYROI@enPharmaceutical articles260
Greece1 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ@elPharmaceutical articles260
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables245
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables245
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables222
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables222
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables176
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables176
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO CHANIŌN O AGIOS GEŌRGIOS@enHealth and social work services85
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ@elHealth and social work services85
GreecePANEPISTĪMIAKO GENIKO NOSOKOMEIO LARISAS@enMedical consumables77
GreeceΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ@elMedical consumables77
GreeceGENIKO NOSOKOMEIO KENTRO YGEIAS SĪTEIAS@enMedical consumables64
GreeceΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ@elMedical consumables64
GreeceETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTĪMIO ATHĪNŌN ARETAIEIO NOSOKOMEIO@enMedical consumables32
GreeceΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ@elMedical consumables32